Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

.:: Betingelser

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av KoffertKompaniet.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, for tiden 25 % dersom ikke annet er angitt.

For kjøp over kr. 3.000,00 inkl. moms sendes varen(-e) fraktfritt.  Under dette beløp påløper frakt avhengig av vekt og volum.

Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Tilgjengelighet
Alle varer i butikken er enten på lager eller kan skaffes fra leverandør (ekstra leveringstid må påregnes).

Dersom noe av en eller annen grunn skulle avvike fra dette, vil du motta en e-post og kan selv velge om du eventuelt vil bytte til annet produkt eller kansellere ordren.

Dersom du ønsker andre (eller flere) varer enn de som ligger inne i butikken, så benytt kontaktskjemaet og sende oss en forespørsel slik at vi kan undersøke om vi kan bestille ønskede varer for deg (leveringstid må påregnes).

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten/Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Leveringstiden er normalt 2-6 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, om varene er på lager og hvilken postnummer det skal til. Steder langt fra storby eller postnumre over 7500 ligger i den lengre leveringstiden, storbyen og steder nær storby ligger mer mot 2-4 dager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt, og det kommer sporingsmail samme ettermiddag hvor pakker kan følges. 

Vi sender også med direkte levering til Jan Mayen / Svalbard, og da gjelder følgende punkter:
Etter bestilling er lagt inn og ferdigstilt, sender du en e-mail til: salg@koffertkompaniet.no og opplyser at du ønsker mva tilbakeført. Norsk kontonummer må være vedlagt. Fakturanummer må følge med. Tollskjema RD-0032 er ikke nødvendig.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som pakkepost (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på lokalt utleveringssted.

Vi sender ut en e-post når sendingen er klargjort hos oss, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.posten.no.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post (support@koffertkompaniet.no). Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved for eksempel post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks. mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser.  Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøper bærer selv kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Når varen er undersøkt og godkjent av selger vil kjøperen bli tilbakebetalt av Klarna.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Klarna faktura og Klarna konto
Her er link til generelle kontovilkår for Klarna konto og Klarna delbetaling
http://klarna.com/pdf/klarna_account_terms_no.pdf.